Opleidingen

Trainer 3 boccia

Inhoud opleiding

De opleiding leidt op tot zelfstandig trainer die voornamelijk werkzaam is in de breedtesport. De boccia trainer 3 geeft training, coacht/begeleidt bij wedstrijden, stuurt vrijwillig kader en/of stagiaires aan en organiseert activiteiten binnen de vereniging. Er is sprake van competentiegericht opleiden waarbij de praktijk centraal staat. Het is daarom noodzakelijk dat de cursist in de praktijk bij een sportvereniging actief is met een groepje sporters en dat daar ook de opdrachten die bij de opleiding horen kunnen worden uitgevoerd. Op deze manier ontwikkelt de cursist de competenties die nodig zijn voor het adequaat uitvoeren van de werkzaamheden van de trainer boccia.

Doelgroep

De cursisten hoeven zeker niet alleen uit de bocciasport zelf te komen maar kunnen bijvoorbeeld ook studenten bewegingsonderwijs zijn of beweegdocenten die al werkzaam zijn in de sector. Minimale  leeftijd voor deelname is 16 jaar.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten van 6 uur. De bijeenkomsten bestaan uit intervisie, een theorie- en een praktijkdeel (in de gymzaal). Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod zoals:
  • Didactiek
  • Trainingsleer
  • Basis boccia individueel gericht
  • Basis boccia team gericht
  • Mentaal coachen

Studiemateriaal

Een werkboek met informatie over de opleiding, theorie en opdrachten.

Toetsing en kwalificatie

Het kwalificatieprofiel boccia trainer (niveau 3) maakt deel uit van de Kwalificatiestructuur Sportopleidingen. Toetsing bestaat uit vier proeven van bekwaamheid (PVB’s):
  • Geven van trainingen
  • Coachen/begeleiden tijdens wedstrijden/toernooien/activiteiten
  • Organiseren van activiteiten
  • Aansturen kader
Voor meer informatie of direct aanmelden kan men terecht bij: e.peters@gehandicaptensport.nl of d.engelaar@gehandicaptensport.nl Tel: 030-6597342